Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ

 

🍎 Αρχικά η κουλτούρα της δίαιτας παρουσιάστηκε ως ένα κοινωνικό κίνημα για την προώθηση υγιών και ηθικά αποδεκτών τρόπων ζωής.

😳 Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνία αποδέχτηκε πρόθυμα τη σύνδεση της δίαιτας με τις έννοιες του αυτοελέγχου, της αυτοπειθαρχίας και της καλής πολιτειότητας (Dolan, 2018).

💰💰 Αυτός ο αυθαίρετος συσχετισμός δεν έγινε χωρίς απώτερα κίνητρα, αλλά αντίθετα προσπάθησε να προωθήσει την ιδεολογία του αδύνατου σώματος μέσω της περίπλοκης και παραπλανητικής διαφήμισης του υγιεινισμού ως κάτι άρρηκτα συνδεδεμένου με την κατανάλωση και τον καταναλωτισμό.

💻Μάθετε περισσότερα σχετικά με το σύστημα πεποιθήσεων για το βάρος στις δυτικές κοινωνίες στο κεφάλαιο 4 του εκπαιδευτικού υλικού BWB: https://www.breakingweightbias.eu/el/ekpaideytiko-yliko-bwb

#breakingweightbias